РАНОХРИСТИЈАНСКА АРХИТЕКТУРА ВО ИСТОЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

од Трајче НАЦЕВ Штип, 2019 година. стр. 215: илустрации; 28 см. ISBN 978-608-245-428-3