СКОПЈЕ. ОСУМ МИЛЕНИУМ ЖИВОТ, КУЛТУРА И ТВОРЕШТВО

од Драги МИТРЕВСКИ, Виктор ЛИЛЧИЌ АДАМС, Елица МАНЕВА и Елизабета ДИМИТРОВА Главен уредник Ратко Дуев Скопје: Филозофски факултет, 2019. стр. 9-631/ ISBN 978-608-238-163-3