РЕКОНСТРУКЦИЈА И КОНЗЕРВАЦИЈА НА КЕРАМИЧКИ САД СО ПОГОЛЕМИ ДИМЕНЗИИ

ЛОКАЛИТЕТ ТРЕШТЕНА СТЕНА, СЕЛО МАНАСТИР МАРИОВО

  • Горан Стојаноски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Објавено на
2019-12-31
Section
Конзервација и реставрација