АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТ ПАВЛА ЧУКА

(истражувања во 2019 година)

  • Антонио Јакимовски Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје, Филозофски факултет
  • Душко Темелкоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Објавено на
2019-12-31
Section
Археолошки ископувања

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##