КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДВИЖНИ НАОДИ ОД ЛОКАЛИТЕТОТ СЛАМИТЕ, СЕЛО ВЕПРЧАНИ - МАРИОВО

  • Горан Стојаноски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Објавено на
2018-12-01
Section
Конзервација и реставрација