КАРПИ СО КУЛТНА НАМЕНА НА АКРОПОЛАТА НА РИДОТ МАЛ СУРУН КАЈ СЕЛО ДУПЈАЧАНИ (истражувања во 2016 и 2017 година)

  • Душко Темелкоски НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
  • Оливера Јандреска НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Прилеп
Објавено на
2018-12-01
Section
Археолошки ископувања

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##