ИСТРАЖУВАЊЕ НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ПЛОЧА - МИЌОВ ГРАД“, ОХРИД 2017 година

 • Валентина Тодороска НУ Музеј д-р Никола Незлобински - Струга
 • Гоце Наумов НУ Музеј на Македонија - Скопје
 • Алберт Хафнер
 • Бојан Танески НУ Завод за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид
 • Мартин Мајнбергер
 • Леа Еменегер
 • Марко Хоштетлер
 • Јоханес Рајх
 • Екатерина Долбунова
 • Јан Кротов
 • Корин Штехели
 • Марија Тимошенко
 • Верена Стренг

Abstract

 

 

Објавено на
2018-12-01
How to Cite
Тодороска, Валентина, Наумов, Гоце, Хафнер, Алберт, Танески, Бојан, Мајнбергер, Мартин, Еменегер, Леа, Хоштетлер, Марко, Рајх, Јоханес, Долбунова, Екатерина, Кротов, Јан, Штехели, Корин, Тимошенко, Марија, & Стренг, Верена. (2018, prosinac 1). ИСТРАЖУВАЊЕ НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ „ПЛОЧА - МИЌОВ ГРАД“, ОХРИД 2017 година. Археолошки Информатор, 2, 17-25. Preuzeto od https://informator.com.mk/index.php/arheoloski/article/view/35
Section
Археолошки ископувања