АРХЕОЛОШКО-АНТРОПОЛОШКИ И ФОРЕНЗИЧНИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ПЕШТЕРАТА „ЧЕРЕП“ с. ТАЈМИШТЕ, КИЧЕВСКО

(истражувања 2016 година)

  • Сања Ивановска Велкоска НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
  • Фаница Велјановска НУ Археолошки музеј на Македонија - Скопје
  • Александар Станков Институт за судска медицина
Keywords: Македонија, Кичево, Тајмиште, Пештера Череп, антопологија, форензика
Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##