АРХЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА ВО ЕМИНБЕГОВА КУЛА ВО КРАТОВО

  • Сања Ивановска Велкоска НУ Национален конзерваторски центар - Скопје
Keywords: Македонија, Кратово, Кули, Еминбегова Кула, Стреска Кула

Abstract

 

 

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања