ПРЕТХОДЕН ИЗВЕШТАЈ ОД АРХЕОЛОШКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЦРКВИШТЕ“ с. КОРЕШНИЦА - ДЕМИР КАПИЈА

(истражувања 2016 година)

  • Орданче Петров ЈНУ Институт за старословенска култура - Прилеп

Abstract

/

Објавено на
2017-11-01
Section
Археолошки ископувања