1.
Atanasoska N. Неолитот во Македонија: Нови сознанија и перспективи. уредници Љубо Фиданоски, Гоце Наумов. Скопје : Центар за Истражување на Предисторијата, 2016. Archaeol. Inf. [Internet]. 2017 Dec. 30 [cited 2021 Sep. 28];1(1):193-5. Available from: https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-1-atanasoskan