Atanasoska, N. (2017). Неолитот во Македонија: Нови сознанија и перспективи. уредници Љубо Фиданоски, Гоце Наумов. Скопје : Центар за Истражување на Предисторијата, 2016. Arheološki Informator, 1(1), 193–195. Retrieved from https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-1-atanasoskan