(1)
Atanasoska, N. Неолитот во Македонија: Нови сознанија и перспективи. уредници Љубо Фиданоски, Гоце Наумов. Скопје : Центар за Истражување на Предисторијата, 2016. Archaeol. Inf. 2017, 1, 193-195.