(1)
Maneva, E. Ленче Јованова. Inventaria Archaeologica Personarum II : Скупи – Некрополи : Стории за истакнати личности според епиграфските и археолошките сведоштва. Скопје : Каламус, 2015. Archaeol. Inf. 2017, 1, 189-191.