(1)
Veljanovska, F. PRELIMINARY ANTHROPOLOGICAL RESULTS FROM THE SKELETAL FINDINGS IN CRKVIŠTE, V. KOREŠNICA – DEMIR KAPIJA: Research in 2016). Archaeol. Inf. 2017, 1, 127-131.