[1]
Atanasoska, N. 2017. Неолитот во Македонија: Нови сознанија и перспективи. уредници Љубо Фиданоски, Гоце Наумов. Скопје : Центар за Истражување на Предисторијата, 2016. Arheološki Informator. 1, 1 (Dec. 2017), 193–195.