[1]
Maneva, E. 2017. Ленче Јованова. Inventaria Archaeologica Personarum II : Скупи – Некрополи : Стории за истакнати личности според епиграфските и археолошките сведоштва. Скопје : Каламус, 2015. Arheološki Informator. 1, 1 (Dec. 2017), 189–191.