[1]
Veljanovska, F. 2017. ANTHROPOLOGICAL PERCEPTIONS ABOUT SKELETAL FINDINGS IN “KALE” – STREZOV GRAD V. ČELEVEC - DEMIR KAPIJA: (research 2015-2016). Arheološki Informator. 1, 1 (Dec. 2017), 115–125.