REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE MARKOVI KULI – VODNO SITE, SKOPJE

Authors

  • Hristijan Talevski Institute for Old Slavic Culture - Prilep

Abstract

//

References

Микулчиќ, Иван. 1982. Старо Скопје со околните тврдини. Скопје: Македонска книга.

Микулчиќ, Иван. 1996. Средновековни градови и тврдини во Македонија. книга 5. Макропроект „Историја на културата во Македонија“. Скопје: Македонска академија на науките и уметностите.

Микулчиќ, Иван, и Милош Билбија. 1987. “Маркови Кули, Водно, Скопје, 1979 и 1980.” Macedoniae Acta Archaeologica 7–8: 205–220.

Микулчиќ, Иван, и Нада Никуљска.1978. “Рано-византискиот град на „Маркови Кули“ на Водно.” Macedoniae Acta Archaeologica 4: 137–151.

Микулчиќ, Иван, и Нада Никуљска. 1979. “Рано-византискиот град на Маркови Кули на Водно кај Скопје - истражувања 1977 година.” Macedoniae Acta Archaeologica 5: 65–74.

Мошин, Владимир, Лидија Славева, и Красимира Илиевска. 1975. “Грамота на крал Милутин.” уредник Владимир Мошин. Споменици за средновековната и поновата историја на Македонија – Том I, (текстови со регести и со коментар подготвени од В. Мошин, Л. Славева и К. Илиевска), 205–239.

Талевски, Христијан. 2015. “Прилог кон хронологијата и развојот на фортификацијата на локалитет Маркови Кули - Водно, Скопје (истражување на триаголната кула и полигоналниот Бастион).” во Słowiańskie Teksty Kultury. Samokowskie Kontynuacje II, уредници Zvonko Dimoski, Eli Lučeska, and Patryk Borowiak, 151–172. Poznan/Prilep: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydzial Filologii Polskiej I Klasycznej - Institut Filologii Slowianskiej; PSI Institue of Old Slavic Culture - Prilep.

Markovi Kuli VOdno

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Talevski, H. (2018). REPORT ON THE ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS AT THE MARKOVI KULI – VODNO SITE, SKOPJE. Arheološki Informator, 2, 123–134. Retrieved from https://informator.com.mk/index.php/AI/article/view/vol-2-talevski

Issue

Section

archaeological excavations

Most read articles by the same author(s)