ИЗЛОЖБАТА СКОПСКАТА ТВРДИНА – СИМБОЛ НА ГРАДОТ

(автори на изложбата и каталогот: д-р Снешка Лакалиска, виш кустос, Игор Кузмановски, кустос археолог, Драгица Живкова, кустос советник)