КОНЗЕРВАТОРСКО-РЕСТАВРАТОРСКИ РАБОТИ НА ПОДОТ ВО МАЛАТА ЦРКВА НА НА АРХЕОЛОШКИОТ ЛОКАЛИТЕТ БАРГАЛА, ГОРЕН КОЗЈАК

  • Трајче Нацев Goce Delčev University in Štip, Faculty of Educational Sciences
Објавено на
2018-12-01
Section
Конзервација и реставрација